Digital Methods Mini-conference, 22-23 January 2009

Paper authors have the opportunity to introduce their work. You may give a short introduction, up to 5 minutes. Respondents have 15 minutes to discuss the work in question. Respondents, please prepare carefully and discuss the work by raising a series of points. Authors have 10 minutes to respond to the respondents, point by point. Each paper should take 35 minutes total.

Schedule

Thursday, 10am
TEMLab

Welcome
Richard Rogers

Morning Session I

Chair: Sabine Niederer

1> Richard Rogers, The Googlization Question, and the Inculpable Engine
Respondents: Michael Stevenson & Esther Weltevrede

2>Marijn de Vries Hoogerwerff, Cybercosmopolitanism: The Other Californian Ideology
Respondents: Erik Borra & Sabine Niederer

11 o'clock koffie

Morning Session II


Chair: Michael Stevenson

3>Sabine Niederer, Wikipedia and the Vigilance of the Crowd
Respondents: Esther Weltevrede & Anne Helmond

4>Esther Weltevrede, The Webs as Media of Location
Respondents: Michael Stevenson & Anne Helmond

Lunch

Afternoon Session I

Chair: Esther Weltevrede

5>Erik Borra, Post-demographics: the qualitative change of user-data on the web, or the intermingling of the user and the algorithm.
Respondents: Andrea Fiore & Marijn de Vries Hoogerwerff & Lanu Kim (tba)

6>Andrea Fiore, The Bazaar And The Cloud
Respondents: Erik Borra & Sabine Niederer

3 o'clock tea

Afternoon Session II


Chair: Marijn de Vries Hoogerwerff

7>Michael Stevenson, Of the Web: Exploring Early Reflections on Blogging
Respondents: Anne Helmond & Richard Rogers

8> Plenary
Chair & Summary: Richard Rogers

5pm (in Dutch)

SPUI 25


Van collecties en connecties: de openbare bibliotheek in Nederland Prof. dr. Frank Huysmans, bijzonder hoogleraar Bibliotheekwetenschap vanwege de Vereniging van Openbare Bibliotheken van Nederland

De eerste openbare bibliotheken in Nederland dateren uit de beginjaren van de twintigste eeuw. Sinds het ontstaan van 'de bieb' is er veel veranderd in haar gedaante en werkwijze. In deze Bijzondere Lezing schetst Frank Huysmans die ontwikkeling in woord en beeld. De lezing verhaalt onder meer van de aanloopfase, het optimisme van de pioniers, de moeizame uitbouw van het netwerk in een verzuild Nederland, het schipperen tijdens in de oorlogsjaren, de herzuiling en daaropvolgende ontzuiling, de uitbouw in de jaren zeventig, de bezuinigingen en stagnatie daarna, en de digitalisering. Tot slot is er de toekomst: zal er met de uitbouw van internet en de opkomst van e-boeken nog een openbare bibliotheek (nodig) zijn in 2020?

Frank Huysmans studeerde Sociologie en Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en promoveerde daar in 2001 in de Sociale wetenschappen. Vanaf 2001 werkt hij bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, tegenwoordig als senior wetenschappelijk medewerker Mediagebruik en cultuurdeelname. Sinds september 2005 bekleedt hij de bijzondere leerstoel Bibliotheekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, die is ingesteld vanwege de Vereniging van Openbare Bibliotheken in Nederland (VOB).

Borrel

Other Winter Workshops

Winter Workshop 2011
Winter Workshop 2010
Topic revision: r2 - 25 Oct 2012, ErikBorra
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback