You are here: Foswiki>Dmi Web>WikiStructureIdeas (31 Aug 2007, MichaelStevenson)Edit Attach

Wiki structure ideas

This page is dedicated to great structural ideas and wishes for this wiki and is targeted at contributors to this wiki.

To discuss

 • Language consistency on the Wiki. I propose English only.
 • Toolname consistency. DMI tools have different names on different pages and sites.
-- Main.annehelmond - 27 Aug 2007

Structure webhome

 • Welcome to the Digital Methods Initiative Wiki
  • Introduction
  • Digital Methods by Theme (misschien ook introduceren en alle themes/projecten naar nieuwe page)
  • DMI tools (introduceren tools met verschil metatools, utility tools, op de volgende pagina: DMI tools, external tools en wishlist of tools)
  • Digital Methods - scenarios of use for the different tools
  • Papers and interesting reading material
  • Internal wiki (met Meeting Summaries, logistics)

Voor alle specifieke projectpagina's

 • Project title
  • Introduction (waar intro + probleemstelling worden aangekaart)
  • Method (waar stap voor stap de methode van onderzoek wordt beschreven (soort user scenario) waar ook alle tools worden genoemd)
  • Tools (waar de gebruikte tools in lijst staan
  • Result visualizations
  • Findings

Wat betreft opmaak

 • MLA style: bibliografische.pdf: MLA conventions
 • alle lange lijsten urls, woorden in een wiki woord op nieuwe pagina of in een document erbij.
 • visualizaties: kleiner standaard formaat voor alle beelden, waar je op kunt klikken om de grote versie te zien
 • minder gebruik van scrolls om een wiki pagina te kunnen bekijken, meer directe links naar uitgebreider werk
 • Front page needs to be cleaner, with direct access to the most important parts of the site. See a test case here

Wishlist wiki plugins

 • Twiki search (facetten navigator, topic map, (by arthur clemens))
 • Tag-me Plugin is installed, see %TWIKIWEB%.TagMePlugin for help on how to use it

Volgende stap is research naar ander format (drupal, anymeta).

Comments

* drupal, anymeta, is niet echt nodig. TWiki is een structured wiki, dat betekent dat het veel meer kan zijn dan een simpele wiki. Er zijn een heleboel kant-en-klare plugins, maar zelfs zonder plugins kan je al een heleboel doen. Zie bijvoorbeeld TWiki:Blog.WebHome voor een simpele weblog, of de issuecrawler bug tracker voor een bug tracking app, en zo zijn er nog vele andere voorbeelden. Zo gebruik ik het voor mijn bedrijf als contact database. Ik kom graag een keer langs om er wat meer over te vertellen, een demo te geven.. -- KoenMartens - 26 Aug 2007 - 14:38

* graag! tof van je. -- Main.esther - 26 Aug 2007 - 21:51
 
Topic revision: r9 - 31 Aug 2007, MichaelStevenson
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback