các nguyên tắc để tạo một trang web về seo website google
để phục vụ một trang web trên đầu trang, chủ trang web không chỉ biết làm cho thế nào để đáp ứng nội dung hấp dẫn và làm thế nào SEO là hợp lý, mà còn để đồng ý về các nguyên tắc của việc tạo trang web ngay từ đầu.

1: Nội dung trang web hội tụ vào một chủ đề

Học thiết kế Nội Thất
tất cả nội dung từ giao diện, văn bản hoặc hình ảnh trên trang web của bạn phải tụ hội vào chủ đề mà bạn đã chọn. Việc lặp lại các từ khoá trong mỗi nội dung của trang web giúp Google xác định trang web của bạn thích hợp với từ khoá mà người mua nhập và cũng cho thấy trang web như thế có chuyên môn cao.
Đây là nguyên tắc mấu chốt của trang web, cũng như chúng ta, nếu có, biết những gì thường không được biết. Google và những công cụ tìm kiếm không thích nó.


2: Chọn những từ khoá phù hợp

Học thiết kế Nội Thất

Nó không giúp ích ví như trang web của bạn là TOP với từ khoá mà không người nào gõ, hoặc nó là từ khóa dẫn nhiều khách truy tìm cập tuy nhiên không phải là khách hàng cơ hội - các người sẵn sàng cung cấp tiền. Sản phẩm / dịch vụ của bạn. Mặt khác, nếu như bạn đang tranh đấu để khó khăn với các từ khóa có tính khó khăn cao, thì bạn sẽ phải đợi tương đối lâu và vô cùng nhiều công việc, kể cả tiền, để có được TOP. Vì nguyên nhân này, chọn lựa đúng từ khóa thích hợp với tình huống của bạn và khả năng của bạn là rất quan trọng.

buộc phải bằng hữu, đồng nghiệp và người mua mẫu từ khoá nào họ nhập vào Google để kiếm tìm chủ đề của bạn. Hoặc bạn tiêu dùng các công cụ của Google dành cho quản trị viên trang web. Như thế là Người lập mưu hoạch từ khóa của Google. Bạn đi vào như thế là tiêu dùng phương tiện này để xem những từ khóa bạn có thể chọn chỉ mất khoảng này, và xác định chiến lược SEO đúng. Ví như bạn không quen thuộc với công cụ này, hãy đọc: cách tiêu dùng công cụ rà soát từ khóa trên Google Adword
nghi vấn Thường gặp: Tôi có nên tiêu dùng tên nhãn hiệu của mình khiến từ khoá của mình không?
nếu đơn vị của bạn có 1 thương hiệu trên thị trường, và nhiều người gõ tên thương hiệu vào google để tìm thị phần thì bạn vẫn nên SEO cho từ khóa đó. Ngoài ra, bạn không cần phải quá khó để có thể đứng đầu Top một bởi vì không ai cạnh tranh với bạn.

Xem thêm: dịch vụ seo hồ chí minh uy tín Học thiết kế Nội Thất

Các cách thức khiến cho website của bạn lên nhanh chóng
Topic revision: r2 - 23 Oct 2018, ArclineEducation
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback