Forums

“Burgers” op het forum

AMSTERDAM - De forums van Fok.nl en Tweakers.net staan beide in de top 20 van de grootste forums ter wereld , zo schrijft Marketingfacts.nl. Forum.fok.nl staat op de zesde plaats met ruim 24 miljoen berichten. Tweakers heeft 14 miljoen berichten en komt daarmee op de dertiende plaats. (Uitgegeven: 20 december 2004 14:41, www.nu.nl)

Top 10 forum in Nederland:

1. forum.fok.nl (24.095.954 berichten)

2. Gathering of Tweakers (14.632.827)

3. Bokt.nl - (6.618.203)

4. Scholieren.com (4.878.505)

5. Webpiraat.nl (3.703.442)

6. Marokko.nl (2.709.456)

7. Motor Forum (2.307.369)

8. Clubcharts (1.375.500)

9. Scooter Forum (1.212.504)

10. Xboxworld (1.145.705)

Forums ranking lists Big-boards

Anno 2007:

Forums Politiek

Google top 10 ‘forum politiek’

http://forum.fok.nl/forum/56

http://www.politiek.nl/

http://www.politiekdebat.nl/

http://www.weerwoord.nl/

http://www.seniorweb.nl/webcontact/forum/forum.asp?FORUM_ID=140

http://www.volkskrantblog.nl/bericht/138196

http://www.drf.nl/divers/fryslan/welkom.htm

http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/forum.asp?ARCHIVE=true&FORUM_ID=173

http://www.cdb-online.nl/viewforum.php?f=24

http://www.pauze.nl/forum/viewforum.php?f=4&sid=2d6cd71a9e919cd4a62a7a33c878d84b

Politieke forums: (niet de top tien van Google)

http://www.forumdemocratie.nl/forums/discussie_0

http://www.kiesverstandig.eu/forum/index.php

http://www.terdiscussie.nl/ 497 topics; zeer recente postings

Lokaal: Apart forum voor Medemblik en gemeente: http://www.medembliknu.nl/forum/viewforum.php?f=1

Het ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties had een eigen discussie forum: http://www.onzedemocratie.nl/ dat helaas op 14 juni is komen te vervallen.

http://www.nederlandkritisch.nl/

http://www.politiekdebat.nl/forum/

In principe kunnen alle fora van politieke partijen worden gebruikt om te kunnen scrapen en door de language tool te halen voor de uiteindelijke issues.

Misschien toch meer de spheres/categorieen waar mensen zich in bevinden dmv tweakers.net, fok etc.

"De discussieforums van de Nederlandse sites Fok.nl, Partyflock.nl en Tweakers.net behoren tot de omvangrijkste van de wereld."

http://www.planet.nl/planet/show/id=118880/contentid=674919/sc=778d8a


Tags:
create new tag
, view all tags
Topic revision: r4 - 31 Aug 2007, ErikBorra
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback